Emax Diş Kaplama Nedir?

E-max diş kaplamaları; yüksek dayanıklılık özelliklerine sahip olan güçlendirilmiş seramik diş protezleri olarak tanımlanabilir. Empress kaplama olarak da bilinen emax kaplama, çeşitli özellikleri sayesinde doğal diş dokusuna oldukça yakın bir görünüme sahip olacak şekilde hazırlanabilir. Kullanılan materyalin seramik materyallerden üretilen diğer protezlerden farkı laboratuvar şartlarında kontrollü yüksek basınca maruz bırakılmasıdır. Basınç uygulaması materyalin güçlendirilmesini sağlayarak gelecekte karşılaşabileceği darbelere karşı daha yüksek dayanım göstermesinde etkili olan önemli bir işlemdir.
Randevu Oluştur
googleimg trustimg whatclinicimg
4.7 3000+ incelemeye göre
Emax Diş Kaplama Nedir?

Emax kaplama neyden yapılır sorusunun cevabı temelde cam seramiktir ve bu materyal pek çok estetik diş protezi türünde kullanılır. Ancak e-max restorasyonlarını farklı kılan cam seramiklerin kristal ile güçlendirilmiş ve basınç altında sıkıştırılmış bir formunun kullanılmasıdır. Bu güçlendirmeler sayesinde pek çok durumda herhangi bir metal alt yapı kullanımına gerek duyulmadan tam seramik tedavilerin yapılması mümkün hale gelmiştir.

Emax Kaplama Nasıl Yapılır?

Emax kaplama nasıl yapılır sorusunun cevabında ilk adım kişinin klinik ve radyolojik değerlendirmeleri esas alınarak planlama yapılmasıdır. Tedavi için uygun ağız içi koşullarının bulunması durumunda öncelikle ağız içerisinden ölçü alınır ve bu ölçüler tasarım modellemesi için laboratuvara aktarılır. Laboratuvarda bilgisayar destekli sistemler üzerinden hastaya uygun çeşitli tasarım alternatifleri oluşturulur. Tasarımlar arasından kişi için en ideal seçenek hekimle hastanın ortak kararıyla belirlenir. Dişlerin konumlarının uygun olduğu durumlarda belirlenen bu tasarım modeli üzerinden silikon kalıp oluşturularak tedavi öncesi tasarım ağız içerisinde prova edilebilir. Bu süreçler içerisinde ihtiyaç duyulması halinde tasarım detaylarında değişikliğe gidilebilir. Emax diş kaplama tedavisi planlamasının tamamlanmasının ardından ise tedavi sürecine geçilir.

Tedavi sürecinde uygulama yapılacak alana lokal anestezi uygulanarak ağrısız bir uygulama yapılması sağlanabilir. İlgili bölgede uyuşma sağlandığında dişler üzerinde gerekli düzenlemeler yapılır ve bu düzenlemeler ağız içerisinden yeni ölçüler alınarak kaydedilip tasarıma adapte edilir. Uygulama yapılan dişlere geçici diş protezleri yerleştirilir ve seans tamamlanır. Laboratuvarda tasarımın son hali oluşturulduğunda bilgisayar destekli özel üretim uygulamalarından yararlanılarak emax diş protezi oluşturulur. Ardından yeni bir seans organize edilir ve protezler ilgili dişlere güçlü kimyasal bağlantı oluşturan özel yapıştırıcılarıyla sabitlenerek tedavi tamamlanır.

Emax kaplama ömrü; uygulamanın doğru bir şekilde yapılmasına, ağız hijyeninin rutin olarak sürdürülebilmesine ve proteze gelen yüklere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle emax kaplama yaptıranlar tedavi sonrasında rutin ağız bakımını doğru bir şekilde sürdürmeye ve önerilen aralıklarla kontrol randevusu oluşturmaya özen göstermelidir. Diş hekimi kontrolleri özellikle dişlere orantısız yük gelmesi gibi tedavi ömrünü tehdit edici unsurların gelişmesi durumunda erken teşhis ve tedavinin yapılmasında etkili olabilir. Bu sayede geri dönüşümsüz hasarların önüne geçilerek tedavinin başarısı daha uzun süre korunabilir.

 

Emax Kaplamanın Avantajları ve Dezavantajları

Emax kaplamanın avantajları ve dezavantajları, yapılacak tedavinin kişiye uygunluğunun belirlenmesinde önemli hususlardır. Kullanılan materyalin limitasyonlarına uygun bir tedavi planlaması yapılması durumunda emax kaplamanın dezavantajlı yanlarından etkilenmeden başarılı bir tedavi sağlanması mümkündür.

Avantajları:

 • Yapısında hiçbir metal elementi içermediğinden çeşitli metallere karşı alerjisi olan bireylerde güvenli bir şekilde kullanılabilir.
 • Seramiği destekleyen metal bir alt yapı kullanımına gerek olmadan hazırlanabilmesi metal alt yapılı protezlerdeki estetik olarak dezavantajlı görünümlerin elimine edilmesini sağlar. Bu sayede emax protezlerde, geleneksel alt yapılı restorasyonlarda gelişen karanlık ve mat görünüm ya da diş etine yakın bölgelerde gri yansıma problemleriyle karşılaşılmaz.
 • Pek çok farklı renk seçeneğinde üretimi yapabildiğinden doğal diş rengine uyumlu bir ton kolaylıkla seçilebilir.
 • Yüksek ışık geçirgenliğine sahip olması sayesinde diş yapılarıyla uyumlu bir profil oluşturabilir.
 • Materyalin yüzeyi kolaylıkla cilalanabilir. Bu sayede hem plakların hem de renk pigmentlerinin tutulumunu önleyici bir yüzey profili oluşturulabilir.
 • Emax diş protezleri bilgisayar destekli tasarım ve üretim sistemleriyle hazırlandığından nihai proteze oldukça kısa bir sürede ulaşılabilir. Bu sistemler, tasarımın detaylı olarak belirlenmesine ve üretilebilmesine imkan tanıdığından dokularla yüksek oranda uyum sağlayan protezlerin hazırlanması daha kolaydır.
 • Dişler üzerinde protez için yer hazırlığının uygun bir şekilde yapıldığı durumlarda protezin diş etinden çıkış profilinin doğal diş profiliyle uyumlu olacak şekilde hazırlanması mümkündür.
 • Emax kaplamalar için hazırlanan tasarımlar, bilgisayar ortamında muhafaza edilebilir ve ihtiyaç duyulması durumunda bölgeye yeni bir protezin hazırlanmasında kullanılabilir.
 • Tedavide kullanılan materyal ağız içerisinde dişlere gelen standart yüklere karşı oldukça dirençlidir. Bu sayede ağız içerisinde her bölgede güvenle kullanılabilir.
 •  Emax kaplamalar boyutsal değişimlere uğramadığından hasar görmediği sürece mevcut formunu koruyabilir. Bu sayede protezin ve diş dokusunun uygun bir şekilde korunduğu durumlarda protezin diş ile uyumu muhafaza edilebilir.
 • Aşınmalara karşı yüksek dayanıma sahip olması sayesinde pürüzsüz yüzeyinin ve renk özelliklerinin devamlılığının sürdürülmesi mümkündür.
 • Emax protezlerin diş yüzeyine yapıştırılmasında ağız içerisinde çözünmeyen bir yapıya sahip olan ve protezin dişe kimyasal reaksiyonlarla bağlanmasını sağlayan bir materyal kullanılır. Bu nedenle doğru uygulamaların yapıldığı durumlarda oldukça güçlü bir bağlantı sağlayarak tedavinin uzun ömürlü olmasına katkı sağlar.

Dezavantajları:

E-max materyaliyle hazırlanan protezler, diş eksikliklerinin neden olduğu geniş boşluk alanlarda kuvvetlerin ideal bir şekilde karşılanmasını sağlayabilecek kadar yüksek düzeyde dayanıklılığa sahip değildir. Diş sıkma, gıcırdatma, tırnak yeme gibi orantısız bir şekilde farklı bölgelere yüksek düzeyde yük gelmesine neden olan alışkanlıkların varlığında emax kaplamalar uzun ömürlü bir tedavi sunamayabilir. Ancak bu alışkanlıkların var olması kişiye emax kaplama tedavilerinin yapılması için tümüyle engel teşkil etmez. Bu durumlarda dişlerin durumu emax ile tedavi yapılmaya elverişli ise öncelikle parafonksiyonel alışkanlıkların tedavisi planlanıp tedavi sağlandıktan sonra protez uygulamalarının yapılması düşünülebilir.

 

Emax Kaplama ile Zirkonyum Arasındaki Farklar Nelerdir?

 • Emax kaplama ile zirkonyum arasındaki farklar nelerdir sorusu en temelde kullanılan materyalin farklılığı ile cevaplanabilir. Emax kaplama diş güçlendirilmiş cam seramik materyallerden elde edilirken zirkonyum restorasyonlar beyaz renge sahip bir metal elementi olan zirkonyumun özel bir formuyla hazırlanır.
 • Emax restorasyonlar oldukça yüksek dayanıklılık özelliklerine sahip olsa da karşılayabileceği kuvvetlerin büyüklüğü zirkonyuma oranla daha kısıtlıdır. Bu nedenle emax restorasyonlar çoğunlukla tek dişi içeren tedavilerde avantajlı bir uygulama sunar. Köprü uygulamaları gibi kuvvetin daha yüksek oranda karşılanmasına ihtiyaç duyulan tedavilerde ise başarılı bir tedavi uygulaması yapılabilmesi için zirkonyumun tercih edilmesinde fayda vardır.
 • Emax diş protezleri yüksek ışık geçirgenliğine sahip yarı saydam bir görünüm oluştururken zirkonyum restorasyonlar oldukça opak bir sonuç verir. Bu nedenle maskeleme ihtiyacının çok yüksek olmadığı durumlarda emax restorasyonların tercih edilmesi doğal bir sonuç elde edilmesinde daha faydalıdır. Ancak ileri düzey renklenme ya da lekelenme problemlerinde zirkonyum diş protezleri yeterli maskelemenin yapılmasına olanak taşıyacağından daha estetik bir tedavi sunabilir.

 

Emax Kaplama Neyden Yapılır?

Emax kaplama neyden yapılır sorusunun cevabı temelde cam seramiktir ve bu materyal pek çok estetik diş protezi türünde kullanılır. Ancak e-max restorasyonlarını farklı kılan cam seramiklerin kristal ile güçlendirilmiş ve basınç altında sıkıştırılmış bir formunun kullanılmasıdır. Bu güçlendirmeler sayesinde pek çok durumda herhangi bir metal alt yapı kullanımına gerek duyulmadan tam seramik tedavilerin yapılması mümkün hale gelmiştir.

Emax Kaplama Kullanım Alanları

100000 +
müşteriler tarafından güvenilen

Ön veya arka bölgede çürük oluşumunda

E-max kaplama ön veya arka bölgede yer alan herhangi bir dişte çürük meydana gelmesi durumunda ilgili dişin estetik bir şekilde tedavi edilmesinde kullanılabilir

Köprü protezi uygulamları için

Çiğneme kuvvetlerinin yüksek şiddette olmadığı bölgelerde köprü protezi uygulamaları için değerlendirilebilir.

Simetrik bir gülüş profili oluşturulmasında

Gülüş tasarımı uygulamaları kapsamında simetrik bir gülüş profili oluşturulmasında, dişlerin de şekil, renk ve boyut özelliklerinin düzenlenmesinde tercih edilebilir. Bu uygulamalar emax kaplama kullanım alanları arasında oldukça önemli bir yer tutar.

Fiyatlar
Web sitemizde, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değişen fiyatlarda bir dizi hizmet sunuyoruz. Güncel fiyat seçenekleri hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurmanızı rica ederiz. Lütfen fiyatların, ihtiyaç duyduğunuz belirli hizmetlere bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Ekibimiz size şeffaf fiyatlandırma sağlamaya ve bütçeniz için en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olmaya kendini adamıştır. Hizmetlerimizi düşündüğünüz için teşekkür ederiz ve sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz!
Teşekkürler! Gönderiminiz alındı!
Hata! Formu gönderirken bir şeyler ters gitti.
Öncesi & Sonrası
Çevrimiçi Randevu

Formu doldurun, sizinle iletişime geçelim

Teşekkürler! Gönderiminiz alındı!
Hata! Formu gönderirken bir şeyler ters gitti.